privacy

Privacybeleid smartr.be

1. Inleiding

Smartr.be (hierna "Website" genoemd) is een website van Nowhow bv. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Dit privacybeleid legt uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Gebruikersgegevens: IP-adres, browsertype, besturingssysteem, bezochte pagina's op de website.
 • Accountgegevens: Gebruikersnaam, wachtwoord, profielfoto.
 • Factureringsgegevens: Naam, adres, BTW-nummer (indien van toepassing).

3. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te identificeren en te authenticeren wanneer u de website bezoekt.
 • Om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.
 • Om de website te analyseren en te verbeteren.
 • Om u te contacteren met informatie over onze producten en diensten.
 • Om uw bestellingen te verwerken en te leveren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming. We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met:

 • Onze partners: We werken samen met verschillende partners om u de best mogelijke service te bieden. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens nodig hebben om hun diensten te kunnen uitvoeren.
 • De overheid: We kunnen uw persoonsgegevens delen met de overheid wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld.

6. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage: U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben en hoe we deze gebruiken.
 • Het recht op rectificatie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht op wissing: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in bepaalde gevallen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in bepaalde gevallen.
 • Het recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen.
 • Het recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7. Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

 • Email: dpo@smartr.be

8. Datum van inwerkingtreding

Dit privacybeleid is in werking getreden op 23 februari 2024.

9. Disclaimer

Deze informatie is bedoeld als algemene richtlijn en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. Raadpleeg steeds een jurist of privacy expert voor specifieke vragen over de AVG en andere relevante wetgeving.

10. Beveiligingsmaatregelen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of diefstal.

11. Cookies

We gebruiken cookies op onze website om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Voor meer informatie over cookies kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

12. Direct marketing

U kunt zich op elk moment afmelden voor direct marketing door ons een e-mail te sturen naar dpo@smartr.be.

13. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op de Website.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Dit privacybeleid is onderworpen aan het Belgisch recht.