Beveiligingsbeleid

Beveiligingsbeleid smartr.be

1. Inleiding

Smartr.be (hierna "Website" genoemd) is een website van Nowhow bv. We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens en de Website zeer ernstig. Dit beveiligingsbeleid legt uit welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens en de Website te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of diefstal.

2. Technische maatregelen

We nemen de volgende technische maatregelen om uw persoonsgegevens en de Website te beveiligen:

  • Versleuteling: We gebruiken SSL-versleuteling om uw persoonsgegevens te beveiligen tijdens het transport.
  • Firewalls: We gebruiken firewalls om onbevoegde toegang tot onze servers te voorkomen.
  • Intrusiedetectiesystemen: We gebruiken intrusiedetectiesystemen om verdachte activiteiten op onze servers te detecteren.
  • Malwarebescherming: We gebruiken malwarebescherming om onze servers te beschermen tegen virussen en andere malware.

3. Organisatorische maatregelen

We nemen de volgende organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens en de Website te beveiligen:

  • Toegangsbeheer: We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren.
  • Bewustzijnstraining: We trainen onze medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging.
  • Incidentenbeheer: We hebben een procedure voor het melden en afhandelen van beveiligingsincidenten.

4. Fysieke beveiliging

We nemen de volgende fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens en de Website te beveiligen:

  • Beveiligde datacenters: We slaan uw persoonsgegevens op in beveiligde datacenters.
  • Toegangscontrole: We beperken de fysieke toegang tot onze datacenters tot die medewerkers die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren.

5. Contact

Als u vragen heeft over dit beveiligingsbeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

  • Email: dpo@smartr.be

6. Disclaimer

Deze informatie is bedoeld als algemene richtlijn en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. Raadpleeg steeds een jurist of security expert voor specifieke vragen over beveiligingsmaatregelen.

7. Datum van inwerkingtreding

Dit beveiligingsbeleid is in werking getreden op 23 februari 2024.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Dit beveiligingsbeleid is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit dit beveiligingsbeleid zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Belgiƫ.