Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden smartr.be

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op het gebruik van de website smartr.be (hierna "Website" genoemd) en alle diensten die via de Website worden aangeboden. Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

2. Gebruik van de Website

U mag de Website gebruiken voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U mag de Website niet gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Website, inclusief alle tekst, afbeeldingen, video's en software, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van de Website niet kopiëren, distribueren of wijzigen zonder toestemming van Nowhow bv.

4. Aansprakelijkheid

Nowhow bv is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

5. Links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar andere websites. Nowhow bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden

Nowhow bv kan deze Voorwaarden van op elk moment wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd beschikbaar op de Website.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in België.

8. Datum van inwerkingtreding

Deze Voorwaarden zijn in werking getreden op 23 februari 2024.