dpo

DPO-beleid smartr.be

1. Inleiding

Smartr.be (hierna "Website" genoemd) is een website van Nowhow bv. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Dit DPO-beleid legt uit hoe we de functie van Data Protection Officer (DPO) invullen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Benoeming van de DPO

Nowhow bv heeft een interne, onafhankelijke vertantwoordelijke benoemd als DPO. De DPO is onafhankelijk en heeft de nodige expertise en vaardigheden om de taken van de DPO uit te voeren.

3. Taken van de DPO

De DPO heeft de volgende taken:

  • Advisering en toezicht op de naleving van de AVG door Nowhow bv.
  • Het contactpunt zijn voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en betrokkenen.
  • Het beheren van de verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun persoonsgegevens.
  • Het opstellen en bijhouden van het privacybeleid van Nowhow bv.
  • Het voorlichten en trainen van medewerkers van Nowhow bv over de AVG.

4. Contactgegevens van de DPO

U kunt contact opnemen met de DPO via:

  • Email: dpo@smartr.be

5. Disclaimer

Deze informatie is bedoeld als algemene richtlijn en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. Raadpleeg steeds een jurist of privacy expert voor specifieke vragen over de AVG en de rol van de DPO.

6. Datum van inwerkingtreding

Dit DPO-beleid is in werking getreden op 23 februari 2024.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Dit DPO-beleid is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit dit DPO-beleid zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Belgiƫ.

8. Evaluatie en bijwerking

Nowhow bv zal dit DPO-beleid periodiek evalueren en bijwerken indien nodig.