GDPR

GDPR-verklaring voor smartr.be

1. Inleiding

Smartr.be (hierna "Website" genoemd) is een website van Nowhow bv. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Deze GDPR-verklaring legt uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Gebruikersgegevens: IP-adres, browsertype, besturingssysteem, bezochte pagina's op de website.

3. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te identificeren en te authenticeren wanneer u de website bezoekt.
 • Om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.
 • Om de website te analyseren en te verbeteren.
 • Om u te contacteren met informatie over onze producten en diensten.

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming. We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met:

 • Onze partners: We werken samen met verschillende partners om u de best mogelijke service te bieden. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens nodig hebben om hun diensten te kunnen uitvoeren.
 • De overheid: We kunnen uw persoonsgegevens delen met de overheid wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld.

6. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage: U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben en hoe we deze gebruiken.
 • Het recht op rectificatie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht op wissing: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in bepaalde gevallen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in bepaalde gevallen.
 • Het recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen.
 • Het recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7. Contact

Als u vragen heeft over deze GDPR-verklaring of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

 • Email: dpo@smartr.be

8. Datum van inwerkingtreding

Deze GDPR-verklaring is in werking getreden op 23 februari 2024.